Přeskočit na obsah

Strategické řízení​

Strategické řízení firmy je klíčem k adaptaci firmy v dynamickém podnikatelském prostředí.  Zajišťuje konkurenční sílu firmy a tím umožňuje její úspěšné udržitelné fungování. Proč se věnovat strategickému řízení? Dlouhodobé plánování Pomáhá firmě definovat a plánovat své dlouhodobé cíle a strategie, což usnadňuje dosahování udržitelného růstu a stability na trhu. Konkurenční výhoda Identifikuje a využívá klíčové faktory, které […]

zjistit více

Akademie Interních lektorů​

„Lidi rozvíjí lidi“, to je princip, se kterým pracujeme při rozvoji interních lektorů, kterým pomáháme předávat své znalosti a zkušenosti efektivně, jednotně, srozumitelně a se zajištěním vyučovacího efektu. Co vám přinese práce s interními lektory a trenéry? Udržení know how ve firmě Prostřednictvím kvalitních interních lektorů zachováváme při rozvoji firemní kulturu, plně těžíme ze zkušeností seniorních […]

zjistit více

Mentorink a koučink pro klíčové lidi ve velkých firmách

Každý člověk se někdy dostane do situace, kdy mu skupinový rozvoj nemůže dát to, co potřebuje. Důvody mohou být různé. Je už velmi zkušený, aktuálně řeší věci, které nikdo jiný neřeší, nechce je probírat s lidmi ve firmě nebo má pocit, že na jeho potřeby v tuhle chvíli školení neexistuje. Pak přichází čas na koučink […]

zjistit více

Prožitkové programy​

Změna prostředí může být často „léčivá“. Vzít svůj tým z kanceláře do lesa, využít společný čas tak trochu jinak, změnit prostředí a s ním i úhel pohledu, to jsou důvody, proč jsou prožitkové programy pro klienty atraktivní a užitečné. Co může prožitkový program v týmu způsobit? Stmelení kolektivu Týmová práce je o vztazích. O vztahy je nutné pečovat. […]

zjistit více

Marketing a obchod ​

Urychlit růst firmy, vyhnout se chybám a dosáhnout trvalého úspěchu. Tomu napomáhá mentorink v oblasti obchodu a marketingu. Pochopí, jak je důležité mít pro obě oblasti vizi a strategii a umět ji přetavit v přidanou hodnotu pro zákazníka. Proč využít mentora pro obchod a marketing? Zrychlení růstu Mentorink pomáhá vyhnout se běžným chybám, získat praktické rady a […]

zjistit více

Tvorba a řízení strategie​

Tvorba a řízení strategie jsou pro úspěch začínající firmy klíčové.  Pomáhají jí orientovat se v konkurenčním prostředí a dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti. Proč se věnovat tvorbě a řízení strategie? Směrování a cíle Tvorba strategie umožňuje začínající firmě definovat svou vizi, misi a dlouhodobé cíle. Tím získává jasný směr, kterým by se měla ubírat. Konkurenční výhoda Strategie […]

zjistit více

Rozvoj majitelů​

Co mne v podnikání čeká Každý, kdo začíná s podnikáním má nápad a nadšení. Je důležité vědět, jaká je pak realita podnikání a co vše nás v našem businessu čeká. Pojmenovat vše, co se podnikáním souvisí a co vše podnikatele čeká. Jaká je vize majitele Podnikání bez vize a pohledu vpřed nemá dlouhého trvání. Je dobré si […]

zjistit více

Definice základních procesů​

Proč by měla začínající firma definovat své klíčové procesy? Pro začínající firmy, které často funguji na základě intuice a osobních zkušeností jednotlivců, je klíčové definovat a formalizovat své procesy z několika důvodů: Zajištění konzistence a kvality Intuice a osobní zkušenosti mohou vést k nekonzistentním výsledkům, protože různí lidé mohou mít různé přístupy a úrovně schopností. […]

zjistit více

Nastavení řízení firmy​

Jasná vize a cíle Definujte, kam chcete firmu vést a jaké cíle chcete dosáhnout. Tato vize by měla být inspirována, ale zároveň realistická a měřitelná. Průhledná organizační struktura Vytvořte organizační strukturu, která jasně definuje role a odpovědnosti jednotlivých členů týmu. To pomůže zabránit zmatkům a zlepší efektivitu práce. Efektivní systém řízení financí  Zavedení správného systému […]

zjistit více

Tvorba business plánu​

Business plán je nástroj, který dává podnikání jasnou strukturu a plán. Pomáhá začínajícím firmám i firmám, které čekají zásadnější změny. Jaké užitky firmám přináší správně vytvořený business plán? Plánování a strategie Business plán umožňuje pečlivě promýšlet firemní cíle, strategie a taktiky pro dosažení úspěchu. Pomáhá identifikovat měřitelné faktory pro vyhodnocování úspěchu. Finanční plánování Pomocí business […]

zjistit více

Řízení změny a řízení inovací​

Řízení změny a řízení inovací je důležitý nástroj uvnitř každé firmy, který zabezpečuje, že procesní změny jsou systematicky implementovány v kontrolovaném prostředí. Jak přistoupit k procesu řízení změny a řízení inovací a jak jej řídit ? Identifikace změny Identifikace změny a evaluace požadavku podléhají zpravidla hluboké, formální a rozvětvené analýze. Ta má za úkol jasně popsat veškeré […]

zjistit více

Interim management​

Interim management, jako dočasný manažerský model, umožňuje firmám získat externí odborníky pro uřízení změn, klíčových projektů, krizových situací, pomáhá firmám zlepšit kondici. Jaký užitek můžete očekávat od působení interim manažera? Překlenutí výpadku odborných kapacit Dočasná přítomnost zkušeného externího odborníka umožňuje firmě rychle a cíleně získat potřebné odborné znalosti bez nutnosti nákladů na kmenového pracovníka. Překlenutí […]

zjistit více

Nástupnictví

Nástupnictví je řízený proces, který trvá dlouho, avšak pokud se udělá správně, přináší firmě obrovskou hodnotu. Proč se do nástupnictví pustit? Uchování bohatství firmy Zakladatelé firem museli vynaložit nemalé úsilí, aby firmu vybudovali, udrželi a připravili jako bohatství pro své následovníky. Nástupnictví napomáhá tomu, že po odchodu zakladatelů může firma i nadále prosperovat a uchovat […]

zjistit více

Projekty digitalizace procesů​

Prochází vaše firma stagnací či naopak překotným růstem? Nebo vás trápí nízká výkonnost procesů? Pokud ano, je potřeba něco změnit! Zde jsou příklady: Zvýšení produktivity Zvyšujte efektivitu pracovních postupů a produktivitu zaměstnanců tím, že automatizujete opakující se úkoly a eliminujete ruční práci a administrativu. Snížení nákladů Odstraňte zbytečné papíry, tisk, skladování dokumentů a další administrativní […]

zjistit více

Projekty optimalizace procesů​

Jaké jsou výsledky správného zavádění štíhlých procesů? Efektivní zavádění a řízení firemních procesů je klíčem k optimalizaci výkonnosti, zvyšování konkurenceschopnosti a dosahování dlouhodobé udržitelnosti v dynamické době. Zvýšená produktivita Eliminace plýtvání a neefektivních postupů zvyšuje pracovní výkonnost a urychluje procesy, což v konečném důsledku vede k celkovému zvýšení produktivity. Vyšší kvalita Optimalizace procesů umožňuje lépe […]

zjistit více

Trénink a příprava lidí​

Lidé jsou tím nejcennějším k dosahování firemních cílů. Proč bychom měli rozvíjet lidi? Proč se věnovat strategickému řízení? Vyšší engagement Prakticky zaměřené rozvojové programy podporují zapojení a aktivní účast na firemních procesech i ve firemní kultuře. Inovace a kreativita Trénink a rozvoj podporují vytváření inovativních myšlenek a přístupů. Zaměstnanci s jiným mindsetem jsou pak schopni přinášet […]

zjistit více

Mentorink a koučink pro majitele a klíčové lidí​

Každý člověk se někdy dostane do situace, kdy mu skupinový rozvoj nemůže dát to, co potřebuje. Důvody mohou být různé, je už velmi zkušený, aktuálně řeší věci, které nikdo jiný neřeší nebo je nechce probírat s lidmi ve firmě, má pocit, že na jeho potřeby v tuhle chvíli školení neexistuje. Pak přichází čas na koučink […]

zjistit více

Tvorba a řízení strategie​

I malé firmy by měly věnovat pozornost tvorbě a řízení strategie, protože to je klíčový faktor pro dosažení udržitelného růstu, konkurenceschopnosti a dlouhodobého úspěchu. Proč se věnovat tvorbě a řízení strategie? Orientace na cíle Strategie definuje cíle a směřuje úsilí firmy k dosažení specifických výsledků. Optimalizace zdrojů Strategie pomáhá malým firmám lépe využívat omezené zdroje […]

zjistit více

Monitorink procesů a lidí ​

Cílem monitorinku je zjistit úroveň firemních procesů a štíhlého myšlení ve firmě, určit další logické kroky zeštíhlování a přípravy lidí a vytvořit základ firemní strategie pro zeštíhlení firemních procesů. Jaký přínos můžete očekávat od monitorinku? Získání podkladů pro rozhodování Získaná data z monitorinku slouží jako podklad pro rozhodovací procesy. Správné informace mohou vést k informovaným […]

zjistit více

Budování týmů​

Pokud je budování a rozvoj týmů ve firmě kontinuální proces, stává se strategickou investicí do dlouhodobé udržitelnosti firmy. Proč se věnovat budování týmů? Týmy managementu Efektivní spolupráce mezi členy managementu podporuje vytváření jednotné vize a posiluje celkovou efektivitu firmy. Prozměnový tým Vytvoření prozměnového týmu posiluje schopnost adaptace a přijímání změn a umožňuje úspěšně implementovat nové […]

zjistit více

Talent akademie​

Prací s talenty si firmy „vyrábějí“ kvalitní a motivované lídry a specialisty, kteří jí pomohou budovat konkurenceschopnost v době I4.0. Co přináší systematická práce s talenty ve firmách? Posílení kompetencí Talentové programy umožňují identifikovat a rozvíjet schopnosti zaměstnanců s ohledem na to, zda s nimi firma počítá v roli špičkových leaderů či specialistů. Tím dochází k […]

zjistit více

LEAN akademie​

Pro firmy je štíhlá výroba klíčovou metodikou na cestě ke konkurenceschopnosti, prosperitě a upevnění pozice na trhu. Zvýšení odbornosti Lean akademie cílí na prohloubení znalostí a informovanosti o tzv. leanu neboli štíhlé výrobě a štíhlých procesech. Kontinuální zlepšování procesů V neustále rostoucím konkurenčním prostředí je klíčové kontinuálně zlepšovat interní procesy, což vede k upevňování pozice […]

zjistit více

Akademie výrobního managementu​

Výroba je srdcem každé úspěšné výrobní firmy a lidé, kteří výrobu koordinují, tvoří její klíčové know-how. Proč se věnovat systematickému rozvoji výrobního managementu? Vyšší odbornost a zodpovědnost Ucelený rozvoj posiluje dovednosti výrobního managementu v oblasti řízení procesů a vedení lidí a zvyšuje spoluzodpovědnost za výsledky. Zlepšování procesů Díky rozvoji v oblasti optimalizace procesů dokáže výrobní […]

zjistit více

Leadership akademie​

„Kvalitní lidé na trhu práce nejsou“ To je věta, kterou od našich zákazníků slýcháme často. Odpovídáme, že to přesně je důvod, proč je potřeba si lidi „vychovat“. Vedení lidí je téma, které je v současné době pro firmy naprosto klíčové. Proč se věnovat tématu vedení lidí? Získání a udržení kvalitních zaměstnanců Současná situace na trhu práce […]

zjistit více

Profesionálové
v oboru

S našimi zákazníky udržujeme dlouhodobý vztah a pomáháme jim
v kontinuálním rozvoji.

Zaujali jsme vás? Zavolejte nám.
15 let na trhu v oblasti rozvoje firem
13 členů kteří tvoří interní tým
507 projektů které jsme úspěšně realizovali
162 firem které nám dlouhodobě důvěřují

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.