Přeskočit na obsah

Řízení změny a řízení inovací je důležitý nástroj uvnitř každé firmy, který zabezpečuje, že procesní změny jsou systematicky implementovány v kontrolovaném prostředí.

Jak přistoupit k procesu řízení změny a řízení inovací a jak jej řídit ?

Identifikace změny

Identifikace změny a evaluace požadavku podléhají zpravidla hluboké, formální a rozvětvené analýze. Ta má za úkol jasně popsat veškeré detaily, které změnové řízení přinese. Pilíře jsou dány v popisu aktuálního a požadovaného stavu, jasnou přidanou hodnotu a spojená rizika.

Plánování změny

Plánování je alfa a omega každé změny. Je důležité sestavit detailní plán, který je závazným dokumentem pro všechny zúčastněné. Stanovení zodpovědností, časového harmonogramu a definovaní zdrojů tvoří pilíře úspěšného plánu.

Ověření a schválení změny

Abychom zjistili, že implementace změny proběhla správně a přinesla požadovaný efekt, je nutné analyzovat data s tímto spojená. Sběr dat je obecně naprosto klíčovou disciplínou každé firmy a nejinak je tomu u verifikace aplikované změny. Výsledek změny dáváme zpravidla do kontrastu s identifikací změny a stanovujeme, zda cíl je takový, jak byl na začátku definován.

Zavedení inovací

Implementace inovací je dána budováním takové kultury a prostředí ve firmě, která podporuje kreativní myšlení, motivaci a odhodlanost převádět nápady a návrhy v praktická řešení.

Motivace k inovacím

Inovace je vždy postupný proces a firmy se musejí naučit reagovat na vnější vlivy, které bezprostředně určují poptávku a teprvé poté vytvářet vlastní metodiky, jak být konkurenceschopnými na trhu a relevantními pro stávající i potenciální zákazníky.

Řízení inovací

Řízení inovací uvnitř firmy vyžaduje systematizaci a strategický přístup. Tak jako u každého plánu, i zde je vitální definovat aktuální stav, k němu cíl a jasně popsat onu změnu, kterou inovace přinese.

Jak to probíhá?

Tento produkt zaměřen na řízení změny a inovací je vhodný pro všechny organizace, které chtějí zlepšit svou schopnost přizpůsobit se změnám, rozšiřovat své portfolio produktů nebo služeb a dosahovat trvalého úspěchu na trhu. Produkty a služby v této oblasti mohou být přizpůsobeny potřebám různých typů firem a organizací.

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.