Přeskočit na obsah

Pro firmy je štíhlá výroba klíčovou metodikou na cestě ke konkurenceschopnosti, prosperitě a upevnění pozice na trhu.

Zvýšení odbornosti

Lean akademie cílí na prohloubení znalostí a informovanosti o tzv. leanu neboli štíhlé výrobě a štíhlých procesech.

Kontinuální zlepšování procesů

V neustále rostoucím konkurenčním prostředí je klíčové kontinuálně zlepšovat interní procesy, což vede k upevňování pozice firmy na trhu.

Úspory v procesech a ve výrobě

Lean neboli štíhlá výroba má hlavní poslání v eliminování plýtvání časem, materiálem nebo lidmi v procesech.

Zapojení operativy

Důležitost každého pracovníka v procesním řetězci je čím dál vyšší a očekává se od něj, aby přicházel s vlastními poznatky zejména při řešení procesních nedostatků a výrobních problémů na pracovišti.

Ergonomie pracovišť

Minimálně třetinu života tráví většina lidí v práci a hektická doba si žádá vyšší komfort na pracovišti. S vyššími nároky na pracovníky jde ruku v ruce zvýšování ergonomie na jejich pracovištích díky využití lean nástrojů.

Budování firemní značky

Úspěšná a kontinuální implementace nástrojů lean metodiky je známkou vysokého odhodlání firmy být kvalitním dodavatelem výrobků nebo služeb a přizpůsobit se náročným požadavkům dynamicky se měnícího trhu.

Jak to probíhá?

Účastníci podstoupí sérii školení, během kterých dostanou teoretické i praktické informace k základům metodiky. Následně budou školeni k pochopení konkrétních nástrojů v rámci štíhlé výroby a ty posléze použijí v tzv. aplikačním zadání, což je zadaný projekt v menším měřítku, na kterém budou pracovat u svého zaměstnavatele. Výsledek budou poté prezentovat v další etapě lean akademie v New Dimension.

V rámci akademie tak účastníci dostanou nejenom základy a pokročilé znalosti z oblasti štíhlé výroby, ale taktéž praktické dovednosti z projektového řízení. Díky tomu propojí teoretické znalosti s praktickou stránkou využití nástrojů štíhlé výroby při identifikaci a řešení problémů v procesech.

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.