Přeskočit na obsah

Prací s talenty si firmy „vyrábějí“ kvalitní a motivované lídry a specialisty, kteří jí pomohou budovat konkurenceschopnost v době I4.0.

Co přináší systematická práce s talenty ve firmách?

Posílení kompetencí

Talentové programy umožňují identifikovat a rozvíjet schopnosti zaměstnanců s ohledem na to, zda s nimi firma počítá v roli špičkových leaderů či specialistů. Tím dochází k efektivnímu využívání potenciálu lidí.

Zvýšení angažovanosti

Poskytování příležitostí k rozvoji a růstu, možnost pracovat s novými technologiemi a rozvíjet se zajímavými formami vede k vyššímu zapojení a posílení loajality.

Udržení kvalitních lidí

Talentové programy mohou být klíčovým faktorem pro udržení klíčových zaměstnanců. Nabídka perspektivních kariérních příležitostí a stimulujícího prostředí může omezit fluktuaci zaměstnanců.

Budování jména zaměstnavatele

Prací s talenty dává firma informaci směrem k potenciálním zaměstnancům, že mají možnost růstu a rozvoje, pokud se pro firmu rozhodnou. Buduje své jméno perspektivního zaměstnavatele.

Změna firemní kultury

Talentové programy pomáhají budovat silnou kulturu růstového myšlení a zvyšovat konkurenceschopnost v době I4.0, posílit vzájemné vztahy v komunitě účastníků a pozitivně „nakazit“ ostatní kolegy.

Jak to probíhá?

Před nominací účastníků pomáháme HR ve firmách připravit komunikační kampaň, ujasnit s manažery jejich role v programu, formulovat kompetence potřebné pro práci v digitalizovaném prostředí. Nabízíme know how námi vyvinutého kompetenčního modelu Industry 4.0.

Vliv Talentového programu na firemní kulturu firmy je významný, proto vždy citlivě volíme obsah, formy a výstupy. Při realizaci podporujeme spolupráci a jednotný přístup manažerů a HR. Podporujeme talenty v tom, aby vtahovali další kolegy do vybraných aktivit. Účastníci se tak stávají ambasadory talent programu pro následující ročníky.

Naše talentové programy kombinují škálu osvědčených forem s moderními metodami. Talenti tak získají zkušenost s rozvojem formou Blended Learnig, s využítím AI v leadershipu budoucnosti nebo s agilním způsobem řízení procesů.

V rámci talent programu vedou projekty zaměřené na zvýšení efektivity využívání technologií ve firmě a nastavení firemní kultury pro nastupující prostředí INDUSTRY 4.0. Výsledkem projektů jsou přesná data a analýzy, využitelné pro další rozvoj firmy.

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.