Přeskočit na obsah

Cílem monitorinku je zjistit úroveň firemních procesů a štíhlého myšlení ve firmě, určit další logické kroky zeštíhlování a přípravy lidí a vytvořit základ firemní strategie pro zeštíhlení firemních procesů.

Jaký přínos můžete očekávat od monitorinku?

Získání podkladů pro rozhodování

Získaná data z monitorinku slouží jako podklad pro rozhodovací procesy. Správné informace mohou vést k informovaným rozhodnutím na úrovni managementu.

Identifikace efektivity procesů

Pozorování nezávislých expertů umožní identifikovat silné stránky a slabiny firemních procesů. Tím se zvyšuje schopnost firmy cíleně optimalizovat své procesy, odstranit překážky a zlepšit efektivitu.

Získání podkladů pro nastavení rozvoje

Výsledky monitorinku identifikují úroveň rozvoje lidí v procesech a slouží jako podklad pro nastavení smysluplného rozvojového plánu zaměstnanců.

Jak na to?

Monitoring začíná analytickou schůzkou, což je diskuse se zadavatelem a dohoda cílů a podmínek monitorinku. Samotný monitorink realizují 2 konzultanti po dobu 1–3 dnů dle velikosti firmy formou rozhovorů a pozorováním reálných situací přímo v procesech firmy.

Výstupem z monitoringu je závěrečná zpráva, kde je na škále popsána úroveň efektivity procesů a úrovně rozvoje lidí pro jednotlivé části firmy doplněná o komentáře a  doporučení pro rozvoj lidí a zeštíhlování procesů.  

Obecně rozlišujeme 5 stupňů rozvoje lidí a procesů:

1. Proces má definovány standardy a pravidla a lidé je znají a většinově dodržují

2. Proces je operativně řízen, lidé přebírají odpovědnost za svou práci, systematicky reagují na problémy.

3. Proces je systematicky řízen jako celek, lidé umí komunikovat a přebírají odpovědnost v týmu

4. Proces je systematicky zlepšován, lidé jsou ke zlepšování motivováni a berou to jako součást své práce

5. Proces je přirozeně rozvíjen a inovován, lidé jsou autonomní a chovají se jako spolupodnikatelé

Zpráva zároveň slouží jako vstup pro workshop na přípravu strategie zeštíhlení firmy, který by měl vždy následovat. Výstupem ze strategického workshopu jsou definované strategické cíle a KPI v oblasti zeštíhlování procesů a rozvoje lidí propojené s celkovou strategií firmy, plánované aktivity (projekty, úkoly), garanti a časový rámec pro danou aktivitu.

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.