Přeskočit na obsah

Projekt „Redesign webových stránek společnosti New Dimension, s.r.o.“ pod registračním číslem 0380000740 byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.

Projekty EU
Projekty EU
Projekty EU

Naše společnost získala projekt spolufinancovaný Evropskou unií, jehož cílem je realizace vzdělávání pro zaměstnance za účelem zvýšení jejich odborného vzdělání, které má vazbu na současnou nebo očekávanou pracovní pozici. Hlavním cílem je zvýšení adaptability zaměstnanců podniku, příprava interních procesů na nástup digitalizace a tím zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012313
Název projektu: Vzdělávání ve společnosti New Dimension, s.r.o.
Zahájení realizace projektu: 1.8.2020
Datum ukončení realizace projektu nejpozději: 31.10.2021

Projekty EU

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.