Přeskočit na obsah

Lidé jsou tím nejcennějším k dosahování firemních cílů. Proč bychom měli rozvíjet lidi?

Proč se věnovat strategickému řízení?

Vyšší engagement

Prakticky zaměřené rozvojové programy podporují zapojení a aktivní účast na firemních procesech i ve firemní kultuře.

Inovace a kreativita

Trénink a rozvoj podporují vytváření inovativních myšlenek a přístupů. Zaměstnanci s jiným mindsetem jsou pak schopni přinášet do firemního prostředí nové nápady.

Zvýšení atraktivity pro zaměstnance

Investicí do rozvoje lidí vyjadřujete zájem o vaše zaměstnance a jejich profesní růst. Podporujete tak jejich celkovou spokojenost.

Sdílení dobré praxe

Součástí rozvoje pro malé a střední firmy je také vzájemné sdílení reálné praxe mezi účastníky, které podporuje vzájemné učení, inspiraci a také poučení z chyb..

Snížení fluktuace zaměstnanců

Zaměření na rozvoj lidí a podporu ownershipu v pracovních procesech přispívá k vytváření pevných vazeb pracovníků s firmou.

Připravenost na budoucí výzvy

Trénink a příprava lidí v nových dovednostech a podpora růstového mindsetu pomáhá zaměstnancům udržovat krok s neustále se měnícími technologiemi a postupy a přispívá k celkové odolnosti firmy.

Jak to probíhá?

Rozvojové programy nastavujeme vždy na míru potřebám konkrétního klienta a konkrétní cílové skupiny. Rozvoj je prakticky zaměřený a propojuje funkční teoretické principy a aktuální trendy s praktickým tréninkem.

Uplatňujeme tzv. COOP princip, neboli propojení procesů a lidí. Lektoři měkkých dovedností mají přesah do hard témat a opačně. Zaměřujeme se na tyto dvě oblasti prostřednictvím příkladů a témat pro trénink, protože víme, že hard a soft jsou spojené nádoby.

Na jednotlivé rozvojové dny navazují aplikační zadání, která podporují aplikaci do praxe. Účastníci dle zadání v mezidobí zkoušejí aplikovat do praxe jednotlivé principy a při dalším setkání diskutují s lektorem o tom, co se jim dařilo, co ne a jak to zkusit příště jinak. Do diskuzí k aplikačním zadáním zvou účastníci i své nadřízené.

Součástí všech školících dní je také okamžitá zpětná vazba lektora, díky které jsou účastníci schopni se velmi rychle posouvat v konkrétních tématech a dovednostech.

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.