Přeskočit na obsah

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu pro plnění nabízených služeb. Při zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

  1. Zpracovatelem/správcem osobních údajů je společnost New Dimension, s.r.o. se sídlem Havlíčkova 233, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 27856186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 31882, vložka C. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@newdimension.cz.
  2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, pracovní pozice.
  3. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. informování o našich službách.
  4. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat. Můžete ho kdykoliv odvolat na mailové adrese info@newdimension.cz
  5. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich vzdělávacích služeb.
  6. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se na naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů.
  7. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu. Osobní údaje zpracováváme po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
  8. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší
    osoby.

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.