Přeskočit na obsah

Urychlit růst firmy, vyhnout se chybám a dosáhnout trvalého úspěchu. Tomu napomáhá mentorink v oblasti obchodu a marketingu. Pochopí, jak je důležité mít pro obě oblasti vizi a strategii a umět ji přetavit v přidanou hodnotu pro zákazníka.

Proč využít mentora pro obchod a marketing?

Zrychlení růstu

Mentorink pomáhá vyhnout se běžným chybám, získat praktické rady a urychlit tak růst začínající firmy.

Rozšíření sítě kontaktů

Mentoři poskytují užitečné kontakty na klíčové lidi a firmy v oboru, což pomáhá otevřít nové obchodní příležitosti.

Budování značky

Cílené zaměření se na obchod a marketing pomáhá firmám vybudovat si silnou značku, která je odliší od konkurence. Pochopí, jak je důležité dát světu najevo, co je jejich vlastní přidanou hodnotou.

Zvýšení motivace a získání zpětné vazby

Mentorink pomáhá začínajícím podnikatelům udržet si motivaci a zaměření na cíle a získat objektivní zpětnou na obchodní  a marketingové strategie. Uvědomí si, jak je důležité vědět, co chtějí zákazníci.

Rozvoj leadershipu

Mentorink pomáhá rozvíjet leadership dovedností a stát se efektivnějším vedoucím pracovníkem. Pochopí, jak je důležité umět budovat tým, který dokáže naplnit strategii.

Nalezení investorů

Systematická práce na obchodu a marketingu otevírá možnosti pro nalezení investorů a získání financování pro začínající firmu. Tato oblast pomůže růstu firmy.

Jak to probíhá?

Pro rozvoj obchodu a marketingu začínajících firem využíváme mentorink jako efektivní nástroj pro předání know how od našich zkušených expertů. Ti mají praktickou zkušenost s nastavováním procesů a budováním kooperativních týmů.    

Na první mentorské schůzce si zákazník definuje své cíle a očekávání od mentorinku v oblasti obchodu, marketingu a se svým mentorem pak postupně tyto cíle naplňují formou návazných mentorských setkání.

Častá zadání našich zákazníků zní:

  • Potřebuji se rozhodnout, jaký business model zvolit…
  • Chci vědět, jak udělat inovaci business modelu…
  • Potřebuji pomoci s cenotvorbou…
  • Rád/a bych nastavil/a správně KPI pro své procesy…
  • Rád/a bych dostal/a sebe a svou firmu do podvědomí širšího okruhu potenciálních zákazníků…
  • Potřebuji uceleně podchytit obchodní strategii podporovanou marketingem…
  • Potřebuji se naučit, jak vybudovat obchodní tým, který…
  • Nevím, jak předat obchod ze sebe na nové lidi….

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.