Přeskočit na obsah

Tvorba a řízení strategie jsou pro úspěch začínající firmy klíčové.  Pomáhají jí orientovat se v konkurenčním prostředí a dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti.

Proč se věnovat tvorbě a řízení strategie?

Směrování a cíle

Tvorba strategie umožňuje začínající firmě definovat svou vizi, misi a dlouhodobé cíle. Tím získává jasný směr, kterým by se měla ubírat.

Konkurenční výhoda

Strategie pomáhá identifikovat a využít konkurenční výhody, které pomáhají firmě vyniknout na trhu a oslovit cílovou skupinu zákazníků.

Zaměření na zákazníka

Tvorba strategie zahrnuje pochopení potřeb a preferencí zákazníků. To umožňuje firmě lépe přizpůsobit své produkty nebo služby.

Optimalizace zdrojů

Strategické plánování umožňuje efektivněji alokovat omezené zdroje, jako jsou lidské zdroje, finanční prostředky a čas, což pomáhá maximalizovat výkon firmy.

Risk management

Strategie zahrnuje hodnocení rizik a jejich náležité řízení, což pomáhá firmě předcházet a minimalizovat negativní dopady neočekávaných událostí.

Získávání finančních prostředků

Investoři často vyžadují jasnou strategii jako součást obchodního plánu. Kvalitní strategie může zvyšovat důvěru potenciálních investorů a získání finančních prostředků.

Jak to probíhá?

Pro začínající firmu realizujeme Design Sprint, což je strukturovaný proces, jenž jí umožní rychle identifikovat klíčové oblasti podnikání a nastavit strategii při minimalizaci rizika.

V rámci tohoto procesu využíváme Business Canvas a Lean Canvas modely, které díky své jednoduchosti, výstižnosti a praktičnosti pomohou v první řadě utřídit myšlenky a dát vizi firmy konkrétnější podobu.

Výstupem je akční plánu dalšího postupu a zvládnutí metodiky Canvas modelů.

Tímto komplexním přístupem umožňujeme začínající firmě efektivně vytyčit směr podnikání, zvýšit jeho úspěšnost a dosáhnout optimální strategie pro další rozvoj.

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.