Přeskočit na obsah

Nástupnictví je řízený proces, který trvá dlouho, avšak pokud se udělá správně, přináší firmě obrovskou hodnotu.

Proč se do nástupnictví pustit?

Uchování bohatství firmy

Zakladatelé firem museli vynaložit nemalé úsilí, aby firmu vybudovali, udrželi a připravili jako bohatství pro své následovníky. Nástupnictví napomáhá tomu, že po odchodu zakladatelů může firma i nadále prosperovat a uchovat jejich odkaz.

Zajištění kontinuity a stability firmy

V rodinných firmách může řízený proces pomoci zvládnout změnu, jakou generační obměna je, aniž by byla ohrožena stabilita a kontinuita řízení firmy. Rodinní příslušníci mají příležitost se lépe obeznámit s firemní kulturou, hodnotami a dlouhodobými cíli.

Zachování vlastnické kontroly

Přenos firmy v rámci rodiny umožňuje majitelům udržet vlastnickou kontrolu nad firmou alespoň do určité míry. To pro ně může být důležité ze strategického a emocionálního hlediska.

Přenos znalostí a zkušeností

Nejen na majitelské úrovni, ale na všech úrovních řízení umožňuje nástupnictví předávat zkušenosti z generace na generaci. Juniorní zaměstnanci mohou těžit z bohatého know-how a praxe zkušených kolegů, což může urychlit jejich profesní růst.

Identifikace a podpora talentů

Prostřednictvím procesu nástupnictví je možné identifikovat a podporovat nadané jedince s vysokým potenciálem. Tím firma může zajistit, že klíčové role budou obsazeny těmi nejlepšími a nejvhodnějšími zaměstnanci.

Bezpečí pro zaměstnance

Když majitelé předávají firmu v procesu nástupnictví, zaměstnanci mají větší důvěru v zachování pracovních míst a kontinuity pracovního prostředí. Mnohdy mohou vnímat tuto změnu jako příležitost pro další rozvoj firmy.

Jak to probíhá?

Důležitým předpokladem úspěšného předání je připravenost obou stran – zakladatele/předávajícího i nástupce. Předávající si musí ujasnit, že dokáže firmu/proces/pozici předat, aniž by následně nástupci zasahoval do kompetencí. Nástupce by měl být připraven na změnu role. 

Průvodcem v tomto procesu jim může být zkušený mentor nebo interim manažer, který pomůže ošetřit rizika a nastavit nástupnictví. V New Dimension máme reálnou zkušenost z nástupnictví majitelky firmy, ale i z malých středních firem, kde jsme byli v roli mentorů. 

Celý proces obnáší definici cíle nástupnictví, identifikaci klíčových rolí a dovedností, které mají být předávány, stanovení konkrétních kroků, které povedou k cíli. Klíčový je rozvoj dovedností, získávání zkušeností prostřednictvím mentorinku i praxe, zajištění přenosu informací nejen mezi předávajícím a nástupcem, ale také směrem k zaměstnancům. Nástupnictví je agilní proces, ve kterém je potřeba vyhodnocovat pokrok a reagovat na dění ve firmě. Na počátku všeho však musí stát vždy jasný cíl a strategie nástupnictví.

Rolí předávajícího je budovat ve firmě prostředí podporující nástupnictví, úkolem nástupce je být aktivní, projevovat zájem o svůj seberozvoj, o poznání firemní kultury, procesů a lidí ve firmě. Lidé – zaměstnanci jsou těmi, kdo dají velmi dobrou zpětnou vazbu na to, zda se proces nástupnictví daří. To vše je předpoklad pro úspěšné zvládnutí nástupnictví.

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.