Přeskočit na obsah

I malé firmy by měly věnovat pozornost tvorbě a řízení strategie, protože to je klíčový faktor pro dosažení udržitelného růstu, konkurenceschopnosti a dlouhodobého úspěchu.

Proč se věnovat tvorbě a řízení strategie?

Orientace na cíle

Strategie definuje cíle a směřuje úsilí firmy k dosažení specifických výsledků.

Optimalizace zdrojů

Strategie pomáhá malým firmám lépe využívat omezené zdroje tím, že identifikuje, které oblasti jsou klíčové pro dosažení úspěchu.

Získání konkurenční výhody

Tvorba strategie umožňuje malým firmám identifikovat a využít jejich konkurenční výhody. To může zahrnovat inovace, diferenciaci produktů nebo poskytování lepšího zákaznického servisu.

Lepší porozumění cílovému trhu

Strategie pomáhá firmě lépe porozumět potřebám a očekáváním své cílové skupiny. Tím umožňuje vytvářet produkty a služby, které lépe odpovídají potřebám zákazníků.

Podpora rozvoje a růstu

Strategie je klíčovým nástrojem pro podporu dlouhodobého rozvoje a růstu firmy. Pomáhá překonávat výzvy, plánovat růst a dosahovat nových trhů.

Motivace a zapojení týmu

Když zaměstnanci vidí, že firma má jasnou strategii a směřuje k dosažení konkrétních cílů, zvyšuje to jejich motivaci a zapojení do práce.

Jak to probíhá?

Při tvorbě i řízení strategie u malých firem poskytujeme komplexní podporu.

Začínáme tím, že klienty seznámíme s metodikou Balanced Scorecard.

Následně společně s nimi pomůžeme vypracovat strategii, v rámci které si firma definuje konkrétní strategické projekty a naučí se přidělovat je jednotlivým členům týmu.

Další fází je poskytnutí metodiky zaměřené na efektivní řízení a sledování práce na projektech v rámci roku a také nastavení motivačního systému, který odměňuje jednotlivce za jejich přínos k realizaci strategie a dosahování stanovených cílů.

 V některých případech přebíráme roli facilitátora workshopů, v rámci kterých jsou průběžně hodnoceny dosažené výsledky během roku.

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.