Přeskočit na obsah

„Kvalitní lidé na trhu práce nejsou“ To je věta, kterou od našich zákazníků slýcháme často. Odpovídáme, že to přesně je důvod, proč je potřeba si lidi „vychovat“. Vedení lidí je téma, které je v současné době pro firmy naprosto klíčové.

Proč se věnovat tématu vedení lidí?

Získání a udržení kvalitních zaměstnanců

Současná situace na trhu práce vyžaduje vysokou kompetenci nadřízených v oblasti vedení lidí. Je nezbytné, aby uměli pracovat s motivací lidí, rozvíjet je a budovat v nich samostatnost a spoluzodpovědnost.

Zvýšení výkonnosti

Pokud jsou lidé v zaměstnání spokojení a mají nadřízeného, který jim umí nabídnout přístup mentora i kouče, podávají lepší výkon.

Zvýšení atraktivity firmy jako zaměstnavatele

Kvalitní vedoucí pracovníci jsou velkou konkurenční výhodou také při náboru nových zaměstnanců. Firma díky nim získává určitou prestiž nejen u stávajících zaměstnanců, ale také ve svém okolí.

Vyšší míra zastupitelnosti a příprava na nástupnictví

„Výchovou“ lidí, které se věnují lídři si můžeme budovat ve firmě zastupitelnost a také potenciál interních lidí pro nové role a pozice, které potřebujeme obsadit, aniž bychom museli „nabírat lidi zvenku“.

Podpora firemní kultury

Firemní kulturu dělají lidé. Na lidi mají vliv jejich nadřízení. Když se jedná o kvalitní lídry, mohou mít skrze své lidi výrazný vliv na firemní kulturu a pracovní prostředí.

Podpora při zvládání změn

Adaptabilita na změny je pro současnou dobu klíčová. Mnoho lidí se v ní potřebuje zdokonalovat. Kvalitní lídři jim v tom mohou být oporou a změny ve firmách tak můžeme implementovat rychleji a efektivně.

Jak to probíhá?

V New Dimension sledujeme trendy a oblast Leadership není výjimkou. Jsme tedy schopni rozvíjet vaše lidi nejen v základech vedení lidí, ale také je zorientovat ve změněných podmínkách, které přináší současná doba. Učíme, jak zabudovat do denní praxe leadera koučovací principy nebo i práci s AI.

Rozvoj je praktický a zaměřený na potřeby dané firmy. Vždy pracujeme s konkrétními situacemi od zákazníků, na kterých principy leadership také trénujeme.

Jsme tedy schopni pracovat s cílovými skupinami začínajících i velmi zkušených manažerů a společně tak podpořit v rozvoji nejen je, ale také společnosti, ve kterých pracují.

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.