Přeskočit na obsah

Pokud je budování a rozvoj týmů ve firmě kontinuální proces, stává se strategickou investicí do dlouhodobé udržitelnosti firmy.

Proč se věnovat budování týmů?

Týmy managementu

Efektivní spolupráce mezi členy managementu podporuje vytváření jednotné vize a posiluje celkovou efektivitu firmy.

Prozměnový tým

Vytvoření prozměnového týmu posiluje schopnost adaptace a přijímání změn a umožňuje úspěšně implementovat nové nápady a strategie.

Inovační tým

Budování inovačního týmu, který generuje nové myšlenky,  je klíčové pro úspěch v dynamickém a neustále se měnícím podnikatelském prostředí.

Projektový tým

S fungujícím projektovým týmem se posiluje schopnost firmy efektivně řídit a implementovat projekty.

Řešitelský tým

Řešitelské týmy v organizaci přináší výhodu v rychlém a efektivním řešení komplexních problémů a k hledání optimálních řešení v náročných situacích.

Obchodní tým

Silný obchodní tým je schopen efektivně budovat vztahy se zákazníky, identifikovat obchodní příležitosti a strategicky řídit prodejní proces.

Jak to probíhá?

Základním předpokladem úspěšného budování a rozvoje týmů je znalost počátečního stavu. V rámci této fáze vytváříme spolu s týmem procesní mapu současného fungování ve firmě  a zároveň poznáváme lidi, jejich znalosti, dovednosti a postoje.

Jakmile představíme výsledky analýzy zadavateli, je stanoven cíl, ke kterému chce zadavatel dospět. Jde o oblast, která ho „nejvíce pálí“ a její vyřešení mu přinese největší přidanou hodnotu.

Na to navazujeme rozvojem, jehož cílem je nastartovat společnou práci týmu a sladit znalosti a dovednosti všech členů. Výsledekem je vznik fungujícího kooperujícího týmu, který úspěšně dosahuje stanovené cíle.

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.