Přeskočit na obsah

Strategické řízení firmy je klíčem k adaptaci firmy v dynamickém podnikatelském prostředí.  Zajišťuje konkurenční sílu firmy a tím umožňuje její úspěšné udržitelné fungování.

Proč se věnovat strategickému řízení?

Dlouhodobé plánování

Pomáhá firmě definovat a plánovat své dlouhodobé cíle a strategie, což usnadňuje dosahování udržitelného růstu a stability na trhu.

Konkurenční výhoda

Identifikuje a využívá klíčové faktory, které umožňují firmě vyniknout na trhu a předstihnout konkurenci.

Optimalizace zdrojů

Pomáhá efektivněji alokovat lidské, finanční a materiální zdroje, což zvyšuje produktivitu a ziskovost.

Risk management

Poskytuje strukturovaný přístup k identifikaci, hodnocení a řízení rizik, což minimalizuje nežádoucí dopady neočekávaných událostí.

Inovace a adaptabilita

Podporuje inovační procesy a umožňuje rychlou adaptaci na měnící se tržní podmínky a nové technologie.

Zlepšení vztahů se zákazníky

Pomáhá pochopit potřeby a očekávání zákazníků, což umožňuje lepší přizpůsobení produktů a služeb.

Jak to probíhá?

Tento produkt je ideální pro firmy, které chtějí posílit své strategické schopnosti a dosáhnout udržitelného podnikatelského úspěchu.

Formou workshopů nastavujeme dlouhodobou strategii firmy, která směřuje k naplnění vize. Do přípravy jsou zapojeni na počátku majitelé či stakeholdeři, kteří deklarují majitelskou strategii.

Společně s top managementem pak pracujeme na strategii firmy ve výhledu 3 let a zpřesnění pro následující rok. Výstupem je strategie BSC definovaná s měřitelnými cíli ve všech 4 perspektivách – finance, zákazník, procesy, lidé.

Následují workshopy, do kterých jsou již zapojeny další úrovně řízení, a rolujeme strategické cíle do konkrétních akcí metodou Hoshin Kanri, takže je posílena meziútvarová spolupráce a ve firmě je v každém okamžiku zaměstnancům jasné, jak jejich činnost podporuje strategické cíle.

Při další práci na konkrétních akcích se podílíme u klientů na agilním řízení strategických projektů, např. digitalizaci, optimalizaci procesů či řízení změnových projektů souvisejících s firemní kulturou či sociální inovací.

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.