Přeskočit na obsah

Business plán je nástroj, který dává podnikání jasnou strukturu a plán. Pomáhá začínajícím firmám i firmám, které čekají zásadnější změny.

Jaké užitky firmám přináší správně vytvořený business plán?

Plánování a strategie

Business plán umožňuje pečlivě promýšlet firemní cíle, strategie
a taktiky pro dosažení úspěchu. Pomáhá identifikovat měřitelné faktory pro vyhodnocování úspěchu.

Finanční plánování

Pomocí business plánu firmy tvoří detailní finanční plán. Firma tak zvyšuje svou šanci získat potřebné finanční prostředky pro rozvoj
a růst.

Orientace v podnikání

Pomocí business plánu mohou firmy lépe porozumět svému trhu, konkurenci a zákazníkům. Výsledkem je lepší orientace v podnikatelském prostředí
a rychlejší reakce na změny.

Komunikace s týmem

Business plán slouží jako komunikační nástroj. Napomáhá společnému porozumění cílům, strategiím a postupům, podporuje motivaci a zacílení týmu na společný výsledek.

Ošetření rizik

Tvorba business plánu umožňuje identifikovat potenciální problémy a rizika. Plán prevence a řešení pak pomáhá minimalizovat překážky a zvyšovat šance na úspěch.

Měření výkonnosti a sledování pokroku

Business plán poskytuje pevný rámec pro měření výkonnosti firmy a sledování pokroku. To umožňuje pružně reagovat na změny a optimalizovat podnikatelské procesy, což v konečném důsledku podporuje dlouhodobý úspěch firmy.

Jak to probíhá?

Při tvorbě business plánu jsme v roli moderátorů interaktivního workshopu. Využíváme při tom Business Model Canvas, inovativní nástroj pro strategické plánování.

S majiteli firem a klíčovými lidmi se zaměřujeme na hlavní aspekty jejich podnikání. Canvas nám umožňuje vizualizovat základní oblasti, jako jsou hodnota nabízená zákazníkům, kanály distribuce, klíčové partnery
a další prvky. Do diskuse zapojujeme celý tým a interaktivně upravujeme každou část Canvasu, aby všichni lépe porozuměli a tvořili obchodní model.

Tímto způsobem firma získá komplexní přehled o svém podnikání, který slouží jako základ pro strategické rozhodování a plánování v průběhu života firmy.

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.