Přeskočit na obsah

„Lidi rozvíjí lidi“, to je princip, se kterým pracujeme při rozvoji interních lektorů, kterým pomáháme předávat své znalosti a zkušenosti efektivně, jednotně, srozumitelně a se zajištěním vyučovacího efektu.

Co vám přinese práce s interními lektory a trenéry?

Udržení know how ve firmě

Prostřednictvím kvalitních interních lektorů zachováváme při rozvoji firemní kulturu, plně těžíme ze zkušeností seniorních zaměstnanců a rozvoj tak může být velmi prakticky zaměřený.

Ownership zaměstnanců

Možnost aktivně se zapojovat do rozvoje kolegů, předávat své postupy a zkušenosti může výrazně zvýšit zapojení jednotlivců do chodu firmy a posílit jejich loajalitu a spoluzodpovědnost.

Nastavení nebo sjednocení lektorské metodiky

Jednotný způsob zaškolování a předávání informací posiluje profesionalitu a transparentnost firmy.

Vyšší engagement

Rozvoj interních trenérů a péče o ně, posiluje jejich motivaci a chuť se této práci věnovat. Zároveň také firma dává najevo důležitost této skupiny a rozvoje obecně ostatním zaměstnancům i veřejnosti a pomáhá tak budovat dobré PR interních lektorů.

Zvýšení efektivity rozvoje

Lektorská metodika ve spojení s motivovanými a zodpovědnými interními lektory zrychluje celý proces zaškolování bez dopadu na jeho kvalitu, stává se tedy vysoce efektivním.

Jak to probíhá?

Rozvoj interních lektorů nebo trenérů máme standardně nastaven tak, abychom se s účastníky věnovali lektorské metodice i didaktice. Učíme interní lektory srozumitelně a atraktivně předávat informace účastníkům. Prioritně se zaměřujeme na dosažení vyučovacího efektu tak, aby účastník nejen slyšel, co má umět, ale také měl možnost si dovednost vyzkoušet, natrénovat a zafixovat.  Vždy klademe důraz na praktické propojení s praxí. Trénink lektorských dovedností probíhá na konkrétních tématech dané firmy. Přesto, že máme v této oblasti připravený standardní rozvojový celek, který se skládá z pěti rozvojových dní a závěrečné zkoušky, vždy jsme schopni vytvářet modulace na základě potřeb klienta.

Jako například:

Opakované půldenní workshopy pro menší skupiny účastníků
Rozvojové půldny s následným stínováním při lektorské činnosti a individuálním mentoringem, kde máme možnost řešit konkrétní potřeby konkrétního účastníka
Akreditovaný kurz Lektor, školitel a další.

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.