Rozvoj prožitkem

O projektu

Doba je plná informací, osvědčených návodů a zaručených rad, jak se stát výkonnějšími. Vaši lidé ve firmě jsou však jedineční a neplatí na ně univerzální přístupy. Nabízíme formy vzdělávání, které respektují originalitu člověka a směřují k naplnění firemní strategie. Uplatňujeme při rozvoji různé prožitkové přístupy a vedeme vše k praktické aplikaci. Spojujeme prožitek ve správnou chvíli s cíli, které přirozeně posilují zdravou firemní kulturu a sociální vazby mezi zaměstnanci. Tím se firma stává silnější, výraznější a připravenou na změny.

Jak na to

  1. Horsemanship
  2. Mentální stereotypy
  3. Neurolingvistické programování
  4. Outdoorové zátěžové aktivity
  5. Arteterapie, dramaterapie
  6. Kybernetika předpokladů
  7. Simulační manažerské hry

Osobní zkušenost

„Hledala jsem pro náš nově sestavený management, který je složen z lidí různých národností – Italové, Poláci, Češi – program, který by podpořil naši spolupráci. Odjeli jsme společně do Štramberka, kde pro nás tým lidí z New Dimension připravil prožitkový program, na který budeme všichni vzpomínat. Lezli jsme na skálu, bádali v jeskyni, soutěžili v pečení štramberských uší - a tento společný prožitek jsme si přenesli do naší každodenní práce. Začali jsme tvořit tým.“ 

Petra Wodecká
HR Manager, Brembo Czech s.r.o.