Multikulturální týmy

O projektu

Ve vašem týmu klíčových lidí dochází ke střetům odlišných kultur. Naplnění strategie vaší firmy závisí na lidech, kteří jsou výjimeční ve své profesi a přicházejí z různých států a kontinentů. Tito lidé hovoří odlišným jazykem a ctí své vlastní hodnoty vycházející z historie jejich kultury. Potřebujete pro ně najít společný jazyk, potřebujete vytvořit prostředí tolerance a spolupráce. Společně najdeme silné stránky všech kultur a postavíme na nich kvalitní výkonné týmy.

Jak na to

  1. Definování cílů kooperace multikulturálních týmů
  2. Pojmenování silných a slabých stránek kultur v týmu
  3. Tvorba společné kultury v týmu
  4. Kodex kooperujících týmů
  5. Řízení metodiky práce kooperujících týmů
  6. Koučování multikulturálních týmů
  7. Rozvojové moduly vedené v angličtině, němčině, češtině
  8. Poradenství pro manažera multikulturálního týmu

Osobní zkušenost

"Pracujeme s New Dimension na strategických cílech a posílení leadershipu už dlouhodobě. Oceňujeme jejich profesionální přístup a především externí zkušenost, která je pro nás v této oblasti inspirující. Tím, že v BROSE pracují lidé z New Dimension na celé řadě dalších projektů, znají naši mentalitu, rozumí našim potřebám. To je důležité při společném hledání řešení a hledání vlastní cesty k naší vizi. Přidanou hodnotou je jejich schopnost vést aktivity i v anglickém jazyce, protože náš manažerský tým je multikulturální." 

Niclas Pfüller-von Wobeser 
General Manager 
Brose CZ, spol. s r.o.