Náš tým našel společný smysl své práce. Pomáháme hledat neobjevený potenciál v člověku, rozvíjet ho a ukazovat všechny možné cesty, kterými se naši klienti chtějí vydávat. Vycházíme z našich praktických zkušeností z oborů, ve kterých máme jednotlivě praxi a společně uplatňujeme metodiku vzdělávání dospělých.

Neustále pracujeme na našem vlastním rozvoji, sdílíme zkušenosti, odborně se vzděláváme a vstřebáváme nové podněty. Tyto pak uplatňujeme při návrzích řešení u našich klientů a využíváme u toho i specializace každého z nás. Jsme fungující tým, který dohromady přináší ucelená řešení.


Naše společnost získala projekt spolufinancovaný Evropskou unií, jehož cílem je  zvýšení odborného vzdělání zaměstnanců, zvýšení jejich adaptability, zefektivnění interních procesů a tím zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003931
Název projektu: Vzdělávání ve společnosti New Dimension, s.r.o.

Zahájení realizace projektu: 1.7.2017
Datum ukončení realizace projektu nejpozději: 30.11.2018


Kdo jsme loga

Hodnoty našeho týmu:

LIDSKOST / PARTNERSTVÍ / ENERGIE / ÚSPĚCH

  • Kdo jsme