Tréninková centra

O projektu

Špičkoví odborníci vaší společnosti jsou pro váš proces klíčovými lidmi. Umí řešit problémy specifického pracoviště. Víte, že student, který právě opustil vzdělávací proces, ani zdánlivě nemůže problematice rozumět. Napadlo vás, aby tito vaši pracovníci předali své znalosti svým kolegům, ale narazili jste na problém, že dobrý specialista nemusí být dobrý učitel. Společně najdeme řešení, jak těmto lidem pomoci. Přidanou hodnotou tréninkového centra je vždy hluboké propojení odborné praxe a udržování vlastního know-how.

Jak na to

  1. Ujasnění strategie TC
  2. Definování projektu TC
  3. Sestavení projektového týmu TC
  4. Zavedení systému fungování tréninkového centra
  5. Akreditované proškolení interních lektorů
  6. Řízení metodiky práce TC
  7. Poradenství pro manažera TC a interní lektory
  8. Cílený praktický rozvoj týmu interních lektorů
  9. Vyčíslení přínosů TC

Osobní zkušenost

„Budováním vlastního interního vzdělávacího centra – FINIDR AKADEMIE, řešíme kvalitu rozvoje našich lidí ve znalostech a dovednostech, které jsou pro nás jedinečné a mohou je učit jen naši specialisté z praxe. Cílem je, aby noví i stávající lidé znali procesy napříč celou firmou. Posilujeme tím i spolupráci mezi jednotlivými odděleními. Základem je metodika celého tréninkového centra a příprava kvalitních interních lektorů. V tomto nás profesionálně a přitom s velmi lidským přístupem vedou lidé z New Dimension.” 

Maryla Adamčíková
vedoucí personálního oddělení FINIDR, s.r.o.