Talent management

O projektu

Prostředí vašich firem je dynamické a potřebujete lidi, kteří dokážou být lídry změn. A to jsou lidé vhodní do skupiny talentů. Lidé s hodnotami a potenciálem, kteří stojí na počátku své životní kariéry. Lidé, kteří jsou osobnostmi a dokáží přinášet nové myšlenky. Pomůžeme vám tyto lidi najít, rozvinout a připravit pro řízení změn ve vaší firmě. Navrhneme procesy ve firmě, které růst talentů podporují. Prací s talenty začíná dobrá práce s výchovou nástupců.

Jak na to

  1. Definování strategie práce s talenty
  2. Individuální diagnostika a skupinový assessment
  3. Rozvojový program pro skupinu talentů
  4. Individuální koučink talentů
  5. Řešení zadaných projektů napříč firmou
  6. Výměna dobrých zkušeností mimo firmu

Osobní zkušenost

"Náš roční program, který opakujeme již osmým rokem, nám pomáhá v identifikaci talentů, jejich potenciálu, nasměrování a nastartování jejich rozvoje. Program je vedený v česko-anglickém jazyce, rozhodující je úvodní assessment účastníků programu a pak práce s nimi, která má různé formy - individuální i skupinové. Lidé z New Dimension jsou pro nás garanty kvality a výsledky a užitečnost jejich práce pak vidíme v každodenní praxi, a to v růstu a připravenosti talentů na klíčové pozice ve firmě." 

Jaroslav Durda 
HR Director, Tieto Czech, s.r.o.