Strategie a firemní kultura

O projektu

Dnešní firmy už nepíší strategie do šanonu a neprezentují zaměstnancům své top manažerské cíle jako cosi posvátného a neměnitelného. Firmy, které uspějí v konkurenci a ve změnách, které nás ovlivňují, žijí strategií každý den. Role týmu New Dimension v těchto procesech je role moderátorů, těch, kteří přináší jiné pohledy zvenčí a kladou otázky a zpochybňují zastaralé. Propojujeme práci managementu s vnímáním každého zaměstnance.

Jak na to

  1. Moderace tvorby strategie
  2. Průzkum a změna firemní kultury
  3. Sounáležitost s hodnotami firmy
  4. Řízení prozměnového týmu
  5. Moderace výjezdních strategických porad
  6. Prožitkové programy pro klíčové manažery
  7. Řízení strategických změn

Osobní zkušenost

„Na tvorbě strategie a rozvoji firemní kultury spolupracujeme s lidmi z New Dimension již dlouhodobě. Přínosem je pro nás jejich profesionální přístup a především externí pohled, který je právě v této oblasti pro nás velmi cenný. Zároveň chápou mentalitu našich lidí ve firmě a specifika našeho podnikání. Dokáží nás inspirovat a reflektovat naše potřeby.“ 

Vladimír Nekuda
generální ředitel ARMATURY Group, a.s.