Rozvoj klíčových lidí

O projektu

Současný stav v našich firmách je plný změn, příležitostí, hledání směrů a cest. Na cestách potřebujeme mít lidi, které práce těší a kteří dokážou svým příkladem strhávat ostatní. Potřebujeme se opřít o lídry, kteří umí s těmito lidmi pracovat. Připravíme společně s vámi strategii práce s klíčovými lidmi a budeme rozvojem měnit postoje lidí, rozšiřovat jejich znalosti a osvojovat si dovednosti.

Jak na to

  1. Definování strategie práce s lidmi
  2. Tvorba kompetenčních modelů
  3. Development centra, individuální diagnostiky
  4. Ucelené systematické vzdělávání
  5. Rozvojové aktivity přímo na pracovišti
  6. Aplikační vzdělávání
  7. Simulované manažerské hry
  8. Poradenství pro manažery

Osobní zkušenost

"Pokračovat v rozvoji našich teamleaderů, kteří mají rozhodující vliv na kvalitu práce lidí na dílnách a tím i na kvalitu našich finálních výrobků, bylo jedním z nejlepších rozhodnutí v poslední době. Naši teamleadeři jsou teď připraveni lépe pracovat se svými lidmi, lépe zvládat každodenní změny v našich procesech, posilovat tak naši pozici na trhu a tím i budoucnost naší společnosti. ...společnost New Dimension, můžeme doporučit každé firmě, která se právě rozhoduje, zda se vydat cestou rozvoje svého managementu..." 

Zdeněk Przybyla 
Managing director Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.