Programy s akreditací MŠMT ČR

O projektu

Nabízíme zvýšení kvalifikace zaměstnanců v programech akreditovaných MŠTM ČR.

  • Kouč
  • Vedoucí provozu - mistr/mistrová
  • Lektor dalšího vzdělávání

Jak na to

KOUČ: č.j. MSMT-10923/2016-1/294
Absolvent programu bude znát teoretické základy koučinku, používat různé přístupy koučinku, koučovací otázky, bude cíleně volit styl koučinku a další.

VEDOUCÍ PROVOZU – MISTR/MISTROVÁ: ​č.j. MSMT-13184-/2016-1/373 
Absolvent programu ovládne základní komunikační techniky, bude srozumitelně prezentovat myšlenky, bude znát techniku zvládání konfliktů v týmu, bude znát základy štíhlých procesů, identifikovat plýtvání, strukturovaně řešit problémy a další.

VEDOUCÍ PROVOZU – MISTR/MISTROVÁ: ​č.j. MSMT-21966/2016-1/572
Absolvent programu bude znát manažerské nástroje při vedení týmu, řídit proces adaptace, využívat potenciál svého týmu, bude znát základy štíhlých procesů, zvládne vytvořit rozvojový plán, připravit lidi na změnu a další.

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: MSMT-25614/2016-1/611 
Absolvent programu bude mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Osobní zkušenost