Individuální rozvoj osobnosti

O projektu

V každém týmu potřebujeme výjimečné jedince. Přemýšlíte nad tím, jak pracovat s lidmi, kterým skupinové vzdělávání nenaplňuje jejich cíle a očekávání? Individuální forma rozvoje počítá právě s touto možností. Klient tak může využívat individuální konzultace, mentorink, koučink ve všech podobách (všímavý koučink, výkonový, systemický…), focusing, techniky neurolingvistického programování, psychoterapii, prožitkové aktivity.  Volba správné formy reflektuje cíl rozvoje a originalitu každého jedince.

Jak na to

  1. Úvodní diagnostika předpokladů
  2. Poradenství a konzultace
  3. Koučovací setkání
  4. Individuální simulace situací
  5. Mentorink
  6. Interview s odborníkem z praxe
  7. Účast na otevřených fórech
  8. Řízené čtení knihy
  9. Tvorba individuálních rozvojových plánů

Osobní zkušenost

"Ve své pozici potřebuji neustále růst a dívat se dopředu. Právě proto jsem si zvolila individuální koučink jako formu, která je efektivní a zároveň zcela vyhovuje mým potřebám. Pracuji s kouči z New Dimension již čtvrtým rokem a oceňuji, že se na ně mohu obrátit i kdykoli mimo naše plánovaná setkání a pružně si tak prokonzultovat svoji aktuální situaci. Pozitivní změnu vnímám nejen já, ale i okolí, a to považuji za největší přínos této formy rozvoje, která je pro mne tou správnou a obohacující." 

Kateřina Severová 
Jednatelka a CFO Lactalis CZ