Při zavádění štíhlých procesů se často firmy potýkají s problémem nízké a krátkodobé účinnosti implementovaných metod. Výsledkem je mimo jiné demotivace pracovníků, kteří přestávají těmto metodám věřit a podporovat je. Zabývali jsme se příčinami a začali měnit náš přístup při rozvoji firem a jejich zaměstnanců a to společně s firmou Productive systems, s.r.o., která se zabývá implementací štíhlých procesů.  Připravili jsme postup, který výrazně zvyšuje efektivitu a dlouhodobou účinnost této implementace.

Vycházíme ze zkušenosti, že pouze 10% úspěchu implementace štíhlých procesů je v metodách samotných a 90% je v práci s lidmi a jejich znalostmi. Často je však v praxi tento poměr přesně opačný.Je to i určitý návrat k Baťovu systému řízení. Baťa vyznával mimo jiné jeden důležitý princip. Nejdříve vybuduj sebe a lidi a ti potom vybudují fungující firmu.

Tento přístup se nám osvědčuje a je zatím nejúčinnější ze všech, které jsme dosud vyzkoušeli. Je to tím, že vyvolává nevratné změny v postojích a ve způsobech uvažování pracovníků. Vytváří motivační a prozměnové prostředí, které je předpokladem naplňování strategie firmy a zvyšování spokojenosti externích i interních zákazníků.

SLEDUJTE NÁS:

 

Strategie - Lidé - Procesy

Ucelené řešení rozvoje vaší firmy